MicroBank ha concedit 390 microcrèdits a Terrassa el 2014 i 122 durant el primer trimestre de 2015

Un total de 86 microcrèdits per valor de 938.029€ s’han concedit a emprenedors, autònoms i microempreses amb l’objectiu de fomentar l’activitat productiva i la creació d’ocupació així com 304 préstecs Familiars i Socials, per un valor de 1,2M€.

MicroBank ha concedit durant l’any 2014 un total de 390 microcrèdits a Terrassa per valor de 2,1M€. El finançament s’ha ofert a persones, famílies, emprenedors i microempreses amb dificultats d’accés al sistema creditici tradicional i amb l’objectiu de facilitar l’activitat productiva i l’ocupació, el desenvolupament personal i familiar, així com la inclusió financera.

Un total de 86 d’aquests microcrèdits s’han atorgat a emprenedors que volien iniciar un projecte d’autoocupació i a autònoms i microempreses que necessitaven donar un impuls al seu negoci. Durant el primer trimestre del 2015 MicroBank ha concedit un total de 481.595€ de préstecs a l’àrea de Terrassa. 87 a familiars i socials i 35 a emprenedors i autònoms.

MicroBank ofereix a aquests col·lectius dues opcions de finançament: el microcrèdit Emprenedors i Negocis, que té com a objectiu el finançament de l’ inici, la consolidació o l’ampliació del negoci i les seves necessitats de circulant i el microcrèdit social per a emprenedors que compten amb l’assessorament d’alguna de les entitats col·laboradores de Per a més informació: Departament de Comunicació de “la Caixa”.

Direcció Territorial de Barcelona Cristina Massagué 93 366 78 45 cmassague@lacaixa.es MicroBank per a fer el seu pla d’empresa i posar en marxa el projecte. En ambdós casos es preveu una aportació màxima de 25.000€, amb un tipus d’interès fixe, sense garantia real i amb un termini d’amortització de cinc anys.

Amb l’objectiu de facilitar la inclusió financera i ajudar les persones i projectes amb major sensibilitat ecològica, el banc social de “la Caixa” ofereix també Eco-microcrèdits per finançar projectes sostenibles, la compra de productes respectuosos amb el medi ambient o la millora de l’eficiència energètica de la llar o negoci i Crèdits Empresa Social per a empreses que donin resposta a necessitats socials en àmbits com l’atenció a la discapacitat, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

El microcrèdit personal i familiar, per últim, permet finançar projectes vinculats al desenvolupament personal i familiar com despeses vinculades a l’habitatge, salut, necessitats de persones amb discapacitat o reagrupament familiar i atendre necessitats derivades de situacions puntuals o imprevistes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Recibir las ultimas noticias


Email address
Seguro y libre de spam...